Perusparannuksen korkotukilaina vuokra- ja asumisoikeustaloille

ARA hyväksyy korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen kuntien puoltamille kohteille. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa  osan (Valtiokonttori / ARA).

Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen perusparantamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus. Takaus tulee voimaan automaattisesti.

Korkohyvitys

Lainansaajan perusomavastuukorko on 1,7 % pitkäaikaisten vuokra-asuntojen korkotukilainoissa. Asumisoikeustalolainoissa (asot) perusomavastuukorko on 2,5 %.

Ylimenevästä osasta maksetaan korkotukena ensimmäisenä vuonna 80 %. Maksettava korkotuki pienenee vuosittain.

Lisätietoja korkotuesta saa Valtiokonttorin korkotukien asiakaspalvelunumerosta 029 550 2248.

Ohjeet

Perusparannuksen korkotukilainaprosessi

Korkotukilainaprosessin 4 vaihetta

Pitkän korkotukilainan asumisoikeus- ja tavallisen vuokra-asuntojen perusparannushankkeiden hakemukset tehdään ARAn verkkoasioinnissa. Jokaisen vaiheen päätöstä pitää erikseen hakea ARAlta, vaiheet eivät käynnisty automaattisesti.

Hakemuksen eri vaiheissa tarvittavat liitteet on listattu vaihekohtaisissa sisällöissä tällä sivulla. Lista liitteistä löytyy myös verkkoasioinnin hakemukselta kohdasta "Yleiset lisätiedot".

 • Jos haluat poikkeuksellisesti täyttää paperihakemuksia, käytä vaiheissa mainittuja lomakkeita. Paperiset lomakkeet toimitetaan ARAn kirjaamoon.
 • Vain energia-avustettavia toimenpiteita sisältävän korkotukilainan hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja hakuohjeet voi pyytää sähköpostitse: korkotukilainat (at) ara.fi 
 • Erityisryhmien perusparantamishankkeiden ohjeet löydät erityisryhmien investointiavustuksen sivulta. Erityisryhmien investointiavustus

Vaiheessa 1 ARA käy läpi hakemuksen asiakirjat ja myöntää ehdollisen varauksen hankkeelle, jos se täyttää korkotukilainan myöntämisen edellytykset. Tätä vaihetta kutsutaan myös ARAn hankevalinnaksi.

Hae ehdollista varausta ARAn verkkoasioinnissa: Siirry verkkoasiointiin (ara-asiointi.fi)

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukseen tarvittavat liitteet ovat:

 • Asemapiirustus
 • Selvitys perusparannustoimenpiteistä
 • Kuntoarvio. Pätevän kuntoarvioijan tekemä kuntoarvio, joka on RT-kortin 103003 mukainen, alle 2 vuotta vanha ja kattaa koko kiinteistön.
 • Luettelo hankkeen kaikista suunnitelluista tiloista (Excel-tiedosto)
 • Luettelo nykyisistä tiloista (Excel-tiedosto "Ladattavat tiedostot"-listauksessa)
 • Korjausastelaskelma
 • Tavoitehintalaskelma
 • Energiatodistus
 • Selvitys kohteen olemassa olevista lainoista ja niiden vakuuksista
 • Maanvuokrasopimus (vuokratontit)
 • Asiantuntijan lausunto korjauksen välttämättömyydestä, jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparantamisesta on kulunut alle 20, mutta vähintään 15 vuotta.

Asumisoikeustaloilta lisäksi:

 • Asukashallinnon yhteistyöelimen antamat lausunnot ja pöytäkirjanotteet, joista ilmenee, miten perusparannusasioita ja PT-suunnitelmaa on käsitelty yhteisötasolla ja mitä siitä on lausuttu. (Asumisoikeuslaki 393/2021 luku 5)

Paperilomakkeita käyttäviltä lisäksi:

Vaiheessa 2 hankkeelle haetaan osapäätöstä ARAlta, jolloin ARA hyväksyy hankkeen suunnitelmat ja kustannukset.Hyväksyntä eli osapäätös on myös lupa aloittaa rakentaminen.

Hae osapäätöstä ARAn verkkoasioinnissa: Siirry verkkoasiointiin (ara-asiointi.fi)

Toisen vaiheen hakemuksen liitteeksi tarvitset:

Asumisoikeustaloilta lisäksi:

 • Asukastoimikunnan pöytäkirjanote, jossa vireillä olevaa perusparannushanketta on käsitelty perusparannettavan asumisoikeustalon asukastoimikunnassa (Asumisoikeuslaki 393/2021 luku 5)

Paperilomakkeita käyttäviltä lisäksi:

Vaiheessa 3 hankkeelle haetaan varsinaista lainapäätöstä ARAlta.

Hae lainapäätöstä ARAn verkkoasioinnissa: Siirry verkkoasiointiin (ara-asiointi.fi)

Kolmannen vaiheen hakemuksen liitteitä ovat:

Paperilomakkeita käyttäviltä lisäksi:

Vaiheessa 4 hankkeen on haettava vielä tarkistuspäätöstä ARAlta. Tällöin ARA tarkistaa ja vahvistaa hankkeen toteutuneet kustannukset sekä lopullisen rahoituksen. 

Hae tarkistuspäätöstä ARAn verkkoasioinnissa: Siirry verkkoasiointiin (ara-asiointi.fi)

Neljännen vaiheen hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

Jos kustannukset ovat muuttuneet osapäätöksessä hyväksytyistä kustannuksista, tarvitaan lisäksi:

 • Perustelut alentuneista tai lisääntyneistä kustannuksista
 • Rahoituslaitoksen lainasitoumus mahdollista lisälainaa varten (lomake ARA 65)

Paperilomakkeita käyttäviltä lisäksi:

ARAn rahoituksen asiantuntijat käsittelevät kukin korkotuki- tai takauslaina-asioita tietyltä alueelta.

Huomaathan, että ARAn rahoituksen asiantuntijat eivät voi neuvoa taloyhtiö- ja henkilöasiakkaita energia-avustusasioissa.

ARAn rahoitusesittelijöiden aluejako

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ara.fi

Uudistuotanto

(vuokratalot, asumisoikeustalot ja opiskelija-asunnot)

Alue Asiantuntija

Läntinen Helsinki (rajana Vantaanjoki)

Markku Aho
p. 029 525 0842

Mikko Kontumäki
p. 029 525 0919

Itäinen Helsinki (rajana Vantaanjoki)
 

Ritvaliisa Rinnemaa
p. 029 525 0860

Mikko Kontumäki
p. 029 525 0919

Vantaa
Länsi-Uusimaa (Lohja, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Raasepori, Siuntio, Vihti)
Päijät-Häme
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa

Mikko Laakso
p. 029 525 0813

Espoo ja Kauniainen
Pohjois-Savo

Mikko Kontumäki
p. 029 525 0919

Pirkanmaa
Kanta-Häme

Lauri Hirvonen
p. 029 525 0921

Etelä-Savo
Kainuu
Lappi

Helena Jalonen
p. 029 525 0846

Keski-Uusimaa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula)
Itä-Uusimaa (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo)
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Pohjois-Karjala

Jaana Huttunen
p. 029 525 0886

 

Perusparannuksen lainoitus

(energia-avustukset: Ulla Laapotti sekä Juho Virtanen, p. 029 525 0891)

Alue Asiantuntija

Koko Suomi                              

Ulla Laapotti
p. 029 525 0824

Mikko Kontumäki
p. 029 525 0919

Lauri Hirvonen
p. 029 525 0921

 

Erityisryhmäkohteet

(Ikääntyneet, kehitysvammaiset ja autismikirjon henkilöt, vaikeavammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, asunnottomat, erityistä tukea tarvitsevat nuoret)

Hyvinvointialue Asiantuntija


Läntinen Helsinki (rajana Vantaanjoki)
Pirkanmaa
Pohjois-Pohjanmaa

Markku Aho
p. 029 525 0842

Itäinen Helsinki (rajana Vantaanjoki)
Vantaa-Kerava
Länsi-Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Päijät-Häme
Satakunta
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Savo

Ritvaliisa Rinnemaa
p. 029 525 0860

Keski-Uusimaa
Kymenlaakso
Kanta-Häme
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Kainuu
Lappi

Helena Jalonen
p. 029 525 0846

Koko maan osalta:
Erityisryhmien investointiavustushankkeiden ohjaus
Erityisryhmien asuntotarpeen arviointi ja käyttäjäryhmämuutokset


erityisasiantuntija
Sonja Manssila
p. 029 525 0862

 

Soteuudistus.fi-sivustolla voit tarkistaa, mihin hyvinvointialueeseen yksittäinen kunta kuuluu. Siirry Hyvinvointialueet ja niihin kuuluvat kunnat -sivulle

Kun haluat sopia esimerkiksi erityisryhmähankkeen aloituskokousesta, olethan yhteydessä sähköpostitse hankeassistentti Pirjo Jussilaan. Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ara.fi

 

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.18, päivitetty 3.10.2022 klo 15.57