Aran raportteja -julkaisusarja

Asumisneuvonta Suomessa 2023 16.1.2024
Asumisneuvontaa tarjotaan nyt useammalla paikkakunnalla ja laajemmalle asiakaskunnalle kuin edellisen selvityksen aikaan vuonna 2019. Viidessä vuodessa ymmärrys asumisneuvonnasta on selvästi lisääntynyt. Asumisneuvonnan saatavuus kuitenkin vaihtelee yhä paljon alueittain ja kuntakohtaisesti.
Lue lisää
ARA-tuotanto suhdanteiden puristuksessa 29.5.2023
Miten ARA-tuotanto on sopeutunut sille asetettuihin tavoitteisiin ja vaihteleviin suhdanteisiin 2000-luvulla? Selvitys kuvaa sitä, miten rakentamisen suhdannetilanteet ovat vaihdelleet, miten ARA-tuotanto on käyttäytynyt eri suhdanteissa sekä miten ARAn tavoitteet ovat toteutuneet. ARA-tuotanto on sopeutunut asuntorakentamisen suhdanteisiin pääosin hyvin.
Lue lisää
Selvitys häätöjen kustannuksista 22.3.2023
Häädöt ovat asunnon omistajille merkittävä kuluerä. Raportti antaa kuvan siitä, mistä yksittäisistä tekijöistä häätöprosessin kustannus muodostuu. Tarkastelun päähuomio selvityksessä oli ARA-asuntokantaa omistavissa tahoissa.
Lue lisää
Rajoituksista vapautuneet ARA-kohteet 2010–2020 7.9.2021
Selvityksessä tarkastellaan vuoden 2009 jälkeen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuneita ja vapautettuja ARA-asuntoja.
Lue lisää
Asumisneuvonta Suomessa 14.5.2019
Raportti antaa kokonaiskuvan siitä, miten ja missä laajuudessa asumineuvontaa toteutetaan tällä hetkellä Suomessa. Se myös kartoittaa toiminnasta syntyneitä hyötyjä eri toimijoille ja sitä, miten ne on saavutettu.
Lue lisää
Ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttaminen 26.2.2019
Selvityksessä kuvataan ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamista maassamme sekä tuotetaan tietoa palvelu- ja yhteisökortteleista, joissa on yhdistetty asumisen ja palveluiden kombinaatioita kotona asumisen mahdollistamiseksi.
Lue lisää
Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista 7.3.2018
Selvityksen tehtävänä oli kartoittaa mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien asumisyksiköiden nykytilaa koko maassa. Lisäksi tarkasteltiin tarkemmin AUNE-ohjelmassa mukana olevien kaupunkien mielenterveyskuntoutujien asumisen ja arjen tuen tarvetta sekä olemassa olevia palveluja.
Lue lisää
Jaetut tilat 27.2.2018
Tutkimuksessa selvitettiin yksinasujien näkemyksiä yhteistiloista sekä uusista asumismalleista, jotka perustuvat eri tavoin jaettuihin asumisen tiloihin. Taustalla on kolme ajankohtaista teemaa: yksinasumisen yleistyminen, vuokra-asuminen ja asuintilojen jakaminen.
Lue lisää
Energiatehokkaiden malliratkaisujen seuranta ja asukasnäkökulma 29.1.2016
Selvityksessä vertaillaan 9 passiivi- ja nollaenergiatalon suunnitteluvaiheen laskennallista energiankulutusta todelliseen toteutuneeseen kulutukseen. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea ja edustavat erilaisia rakennustyyppejä.
Lue lisää
ARAn erityisryhmäkohteiden tilamitoitus 14.12.2015
Raportissa tutkitaan ARAn rahoittamien erityisryhmille tarkoitettujen asuinkohteiden tilojen ja tilamitoituksen toimivuutta. Aihetta lähestytään mm. seuraavien kysymysten kautta: miten erityisryhmähankkeiden jo toteutetut ARA-kohteet ovat onnistuneet tilansuunnittelun näkökulmasta ja miten toteutuneiden rakennushankkeiden eri käyttäjäryhmät kokevat toteutuneiden kohteiden toimivan.
Lue lisää
Helsinkiläisten asunnottomuuspolut 27.2.2015
Helsinkiläisten asunnottomuuspolut -tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa eri väestöryhmille ominaisia asunnottomuuspolkuja: mistä asunnottomaksi päädytään, missä asunnottomuuden aikana majoitutaan ja miten sen päättävä asuminen lopulta järjestyy. Tutkimuksessa kartoitettiin asumista asunnottomuutta ennen, jälkeen ja sen aikana, sekä asunnottomuuteen johtaneita elämäntilanteita ja siitä poistumiseen vaikuttaneita tekijöitä.
Lue lisää
ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne 28.10.2014
Tässä selvityksessä tarkastellaan ARA-vuokra-asuntokiinteistöjen hoitokuluja ja kulurakennetta, hoitokulujen osuutta vuokralaisilta perittävästä vuokrasta sekä eri osapuolten vaikutusmahdollisuuksia kulutasoihin.
Lue lisää
Vain me ja tavallinen kerrostalo 26.9.2013
Raportissa kerrotaan Arjen keskiössä -hankkeen ensimmäisestä vaiheesta. Hankkeessa sovellettiin yhteistoiminnallisen kehittelyn ja innovoinnin menetelmiä ja saatiin tuloksia näiden menetelmien soveltamisesta erityisryhmien asumisen suunnitteluun.
Lue lisää