Liipolan asuinalueohjelma

Lahden Liipolan asuinalueohjelma, remontti-ilta Liipolan Toimelassa Lahdessa asuinalueiden kehittämisohjelman kohdealueena on Liipola, joka sijaitsee 3 kilometrin päässä keskustasta, Launeen monipuolisten palvelujen kupeessa.  Rinteeseen sijoittuvalla asuinalueella asuu noin 5000 asukasta erilaisilla kulttuuritaustoilla.

Liipolan asuinalueohjelma kerää yhteen osaajia alueen eri toimijoista. Kaupungin eritoimialojen yhteistyön lisäksi, kolmannen sektorin toimijat ja muut vapaaehtoiset kerätään yhteen. Varhaisella monialaisella puuttumisella parannetaan asuinaluetta monelta näkökulmalta. Fyysistä ympäristöä kohennetaan viheralueiden ja rakennusten parannuksilla, sekä monitoimitalon rakentamisella. Lapsiperheiden ongelmiin etsitään toimintamalleja entistä tiiviimmän yhteistyön kautta. Liipolan asukkailta kerätään aktiivisesti tietoa heidän toiveista ja ideoistaan. Visiona on turvallinen, viihtyisä, esteetön ja sosiaalisesti aktiivinen Liipola.

Tiiviissä yhteistyössä asuinalueohjelman kanssa on sivistystoimialan Koulutuksellinen tasa-arvo – hanke. Yhteisin voimin vahvistetaan poikkihallinnollista yhteistyötä kaupungin toimialojen kesken segregaation ehkäisemiseksi, kohteena erityisesti lapset, nuoret ja lapsiperheet. Asuinalueohjelman keskipisteenä toimiva Liipolan Toimela on aivan nykyisen koulun ja tulevan monitoimitalon läheisyydessä. Koulun, päiväkodin ja kirjaston henkilökunnan kanssa tehdään yhteistyötä toiminnan suunnittelun ja tilojen yhteiskäytön muodossa.

Helsingin yliopiston Palmenian tutkijat keräävät suunnitelmia tukevaa tutkimustietoa Liipolasta.

Liipolan Toimela

Liipolan asuinalueohjelman keskipisteenä toimii Liipolan ostarilla, aivan koulun ja kirjaston vieressä, Liipolan Toimela. Liipolan Toimelassa elvytetään kylähenkeä, vapaaehtoistyön ja talkootyön arvostusta nostetaan yhdessä tekemällä. Pyritään löytämään uudenlaisia sosiaalisia innovaatioita liipolalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Väliaikaisessa asukas- ja harrastetilassa järjestetään kaikenikäisille liipolalaisille mielekästä aktiviteettia. Kaikki toiminta lähtee asukkaiden toiveista ja aktiivisuudesta. Tarjoamme tilat ja välineitä sekä ohjausta henkilökunnan vahvuuksien mukaan. Toiminnan järjestäjinä kaupunki, erilaiset järjestöt, seurat ja muut vapaaehtoiset. Liipolaan on rakenteilla monitoimitalo, johon tulee koulu, päiväkoti ja kirjasto. Tarkoituksena on siirtää Toimelan toiminnot monitoimitaloon sen valmistuessa 2015.

Asukkaat ovat ottaneet Toimelan hyvin omakseen. Päivittäin saamme uusia kävijöitä ja ideoita toimin­taamme. Erityisesti alueen koululaiset ovat löytäneet tilan ja auttavat tekemään siitä heidän nä­köistään turvallisten aikuisten seurassa. Myös erilaiset harrastusryhmät ja vapaa oleilu täyttävät tiloja.

Meillä on Toimelassa asukkaiden käytettävissä mm. tietokoneita, lehtiä, pingispöytä, keittiö, neuvottelutila, liikunta-alue, sähly­kaukalo, kangaspuut, kahvia, kierrätysnurkka, oleskelutiloja, TV, näyttelytilaa, leluja ja pelejä.

Liipolan Toimela kartalla

 

 

TUTKIMUSHANKKEET

Asuinalue lapsiperheiden kokemana
Kaupunkilaiset eivät halua vain vaikuttaa päätöksentekoon vaan toimia omaehtoisesti ja itseorganisoituen. Kaupunkiaktivismit on nähtävä yhteiskunnallisena voimavarana, jota kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää. Lue lisää.

 

Ikääntyneet paikallisen yhteisöllisyyden rakentajina
Hankkeessa tutkitaan Helsingin esikaupunkien lähipalvelujen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia kumppanuuden, kansalaislähtöisyyden ja markkinaehtoisin keinoin. Lue lisää.

 
Julkaistu 20.12.2013 klo 10.21, päivitetty 5.12.2016 klo 10.06