Kuntien vuokrataloyhtiöt

Merkittävä osa ARA-asunnoista on kuntien omistamien vuokrataloyhtiöiden ja näiden omistamien tytäryhtiöiden omistuksessa.

Kuntien vuokrataloyhtiöt on perustettu sosiaalista vuokraustoimintaa harjoittaviksi yhtiöiksi, jotka vuokraavat asuntoja arava- ja korkotukilakien edellyttämien käyttö- ja luovutusrajoitusten mukaisesti.

Kuntien vuokrataloyhtiöistä tuloutettavan tuoton valvonta

Kuntien omistamia arava- ja korkotukilainoitettuja vuokratalo- ja kiinteistöyhtiöitä koskevat samat yhteisöjen tuoton tuloutusta koskevat säännökset kuin yleishyödyllisiksi nimettyjä yhteisöjäkin.

ARA valvoo tuoton tuloutusta koskevien säännösten noudattamista. Valvontaa varten kuntien omistamat yhtiöt täyttävät vuosittain tilinpäätös- ja muut tarvittavat tiedot Valtiokonttorin ylläpitämään SART-järjestelmään. SART-tietojärjestelmä on tarkoitettu vuokrataloyhteisöjen talouden ja toiminnan analysointiin, tunnuslukujen vertailuun ja viranomaisraportointiin.

Julkaistu 12.2.2020 klo 15.04, päivitetty 16.2.2023 klo 12.33