Korvaus asumisneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Kunnille tai useamman kunnan ryhmille.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Enintään 60 % kustannuksista.

Vuonna 2022 ARAlla on yhteensä 3 miljoonan euron määräraha asumisneuvontatoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen kaikkiin asumismuotoihin, myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuville.

Vuoden 2022 alusta alkaen kunnat voivat saada ARAlta korvausta asumisneuvonnan ja siihen liittyvän talousneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Asumisneuvonnan hyödyt halutaan ulottaa kaikille kuntalaisille, siis myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuville. Tavoitteena on vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentäminen sekä asumisen jatkumisen turvaaminen .

ARAn ja kuntien sopimukset

Korvauksessa ei ole hakuaikaa, vaan korvausta myönnetään perustuen ARAn ja kunnan väliseen sopimukseen niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Avustusta voivat hakea kunnat tai useamman kunnan ryhmät. Kunta voi myös sopia ARAn kanssa, että kunta huolehtii tehtävästä yhden tai useamman kunnan puolesta.

ARA käy sopimusneuvottelun kunnan kanssa siitä, miten asumisneuvontaa kehitetään ja miten se laajennetaan kaikkiin asumismuotoihin.

Kunta vastaa palvelun järjestämisestä, mutta palvelua voivat tuottaa kunnan alueella muutkin toimijat. Palvelua voivat tuottaa:

 • kunta itse,
 • kunnalliset ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt,
 • järjestöt,
 • hyvinvointialueet,
 • mahdollisesti muut toimijat.

Mihin kuluihin voi hakea korvausta

Korvausta voi hakea

 • vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasunnoissa asuvien asumisen ohjaukseen ja neuvontaan
 • asumiseen liittyvään talousneuvontaan
 • vuokranmaksun, vuokravelkatilanteen ja taloudenhallinnan ongelmien selvittelyyn sekä vuokranmaksun seurantaan
 • palveluohjaukseen ja palveluverkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön
 • vuokravelka ja asunnonhakuryhmien järjestämiseen
 • talousneuvolatyöhön
 • asumisen häiriöiden, asunnon huonoon hoitoon ja naapurustoriitojen selvittelyyn
 • yleiseen asumisen ohjaukseen
 • asunnonhakuun ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn liittyvään ohjaukseen.

 

Lataa hakuohje:

Maksatus ja raportointi

ARA 56c Maksatushakemus asumisneuvontatoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen

Maksatushakemus asumisneuvontatoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen Lue lisää

Julkaistu 2.5.2022 klo 11.48, päivitetty 25.1.2023 klo 13.00