Ara-vuokra-asunnot

Valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja eli ara-vuokra-asuntoja on noin 348 000 asuntoa. Ara-vuokra-asuntoja omistavat kunnat, muut julkisyhteisöt sekä yleishyödylliset yhteisöt.

Ara-vuokra-asuntojen on oltava julkisesti ja yleisesti haettavissa. Asukkaiksi on säännösten mukaan ensisijaisesti valittava kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Vuokratalon omistaja valitsee asukkaat ja määrittää vuokrat.

Ara-vuokra-asuntojen käyttöön, asukasvalintaan ja vuokranmääritykseen liittyy rajoituksia. Ara ohjaa ja valvoo näiden rajoitusten toteutusta.

Asuntojen luovutus on säännelty lailla. Sääntelyllä pyritään turvaamaan asuntojen pysyminen omistajilla, jotka tarjoavat asukkaille hyvät ja turvalliset asuinolot.

Vuokrat ara-asunnoissa määräytyvät niin sanotun omakustannusperiaatteen mukaan.

Uusi ohjesivusto ara-vuokra-asuntojen omistajille

Ara-vuokra-asuntojen hallintaan liittyvät ohjeet on koottu uudelle ohjesivustolle. Ohjeet on tarkoitettu ara-asuntoja omistaville yhteisöille ja niiden parissa toimiville tahoille, kuten kunnille ja hyvinvointialueille. Myös ara-asuntojen asukkaat tai asunnonhakijat saavat ohjeista hyödyllistä tietoa.

Uudella sivustolla on nyt ohjeet

Tutustu ara-asuntojen hallintaa koskeviin ohjeisiin (ohjeet.ara.fi).

Aran ohjaus ja valvonta

Ara ohjaa kuntia ja vuokratalojen omistajia asuntomarkkinatilanteiden ja säännösten mukaiseen toimintaan asukasvalinnan, vuokranmäärityksen, omistajien ja asukkaiden yhteishallinnon eli asukasdemokratian toteuttamisessa. Ara ohjaa kuntia koko asuntokannan kokonaisvaltaiseen hallintaan ja kehittämiseen.

Ara tekee ohjauskäyntejä kuntiin ja vuokratalojen omistajien luo mm. asuntojen käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa ja asuntokantaan liittyvien kyselyiden perusteiden selvittämiseksi.

Ara voi irtisanoa aravalainan ja lakkauttaa korkotuen tapauksissa, joissa asunnon käyttö tai vuokranmääritys on ollut säännösten vastaista.

Vuokranmäärityslaskelma 27.3.2020
ARAn laatimalla vuokranmäärityslaskelmalla voi laatia vuokrataloyhteisön kohde-, tasausryhmä ja yhteisökohtaisen talousarvion. Laskelmassa on huomioitu sekä omakustannusvuokra että muu vuokraustoiminta ja muu toiminta.
Lue lisää
Julkaistu 7.2.2013 klo 16.06, päivitetty 3.1.2024 klo 11.45