Yleishyödyllisten yhteisöjen vuositiedot

Ara valvoo arava- ja korkotukilainsäädännön perusteella nimettyjen yhteisöjen toimintaa. Ara kerää valvontatehtävää varten yhteisöiltä niiden toimintaa koskevat tiedot jokaiselta vuodelta (vuositiedot). Tilinpäätöstietojen avulla Arassa arvioidaan myös yhteisön lainansaantikelpoisuutta uusia hankkeita hyväksyttäessä. 

Yleishyödyllisiksi nimettyjen yhteisöjen vuositiedot kerätään Aran verkkoasioinnissa vuositietojen ilmoittamisessa käytettävin lomakkein. Aran verkkoasioinnin palveluihin sisältyy myös muita ara-asuntokannan ohjauksen ja valvonnan palveluja. 

Julkaistu 23.1.2020 klo 10.08, päivitetty 19.12.2023 klo 13.12