Lainaehdot vuokra- ja asumisoikeustaloille

Lainan enimmäismäärä hyväksytyistä rakennus- ja hankintakustannuksista on 95%.

Korko voi olla viitekorkosidonnainen tai kiinteä. Muille kuin kiinteäkorkoisille lainoille rahoituslaitos voi periä lainan myöntämisajankohtana kohtuulliseksi katsottavan korkomarginaalin. Korkoina hyväksytään yleisimmät julkisesti noteerattavat viitekorot, esimerkiksi 6 tai 12 kuukauden euribor-korko tai rahoituslaitoksen omat ns. prime-korot.

Lainasitoumus

Lainasitoumuksessa on määriteltävä korkotukilainan korko (viitekorko ja siihen lisättävä marginaali tai kiinteä korko). Lainanmyöntäjän korkotukilainasta perimä korko saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä yleisesti kulloinkin sovelletaan riskiltään ja ehdoiltaan vastaaviin lainoihin.

Koron tarkistaminen ja muuttaminen

ARA ei hyväksy korkotukilainojen koron yksipuolista nostoa. Luottolaitos voi lainasitoumuksessaan varata mahdollisuuden tarkistaa koron marginaalia. Tällöin luotonottaja ja luotonantaja voivat sopia marginaalin voimassaolon päättymisen jälkeen voimaan tulevasta luoton uudesta marginaalista. Muutokselle on haettava Valtiokonttorin hyväksyntä.

Marginaalitarkistus voidaan hyväksyä aikaisintaan 5 vuoden kuluttua lainan nostamisesta, kun viitekoron noteerauksen määräävä korkojakso vaihtuu. Tämän jälkeen seuraava tarkistusjakso on vähintään 5 vuotta. ARA edellyttää, että luottolaitoksen antamassa lainasitoumuksessa on lauseke, jonka mukaan lainansaajalla on oikeus ilman kuluja lainan takaisinmaksuun korkojakson päättyessä.

Korko- sekä muita lainaehto- ja vakuusmuutoksia haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella Valtiokonttorista. Hakemus tulee olla päivätty ja lainansaajan kaupparekisterin mukaisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Hakemuksessa tulee yksilöidä lainat ja siitä tulee ilmetä, millaisesta muutoksesta on kysymys. Lisätietoja Valtiokonttorin verkkosivuilta: Korkotuet vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöille (Valtiokonttori)

Mahdollisen lisälainan on myös noudatettava edellä mainittuja periaatteita.

Lainan lyhentäminen

Kiinteälyhenteisen korkotukilainan vähimmäislyhennykset on määrätty koko laina-ajalle viiden vuoden jaksoissa.

 

Korkotukilaina vuokratalon tai asumisoikeustalon uudisrakentamista varten

vuodet lyhennys lainan alkuperäisestä pääomasta
1–5 6,00 %
6–10 7,75 %
11–15 9,50 %
16–20 10,75 %
21–25 12,50 %
26–30 14,50 %
31–35

17,50 %

36–40 21,50 %

Jos korkotukilaina on hyväksytty ennen 1.7.2018, käytetään alla olevien liitteiden lyhennystaulukoita:

  • Korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen (tuotekortti KT1)
  • Korkotukilaina asumisoikeustalon rakentamiseen (tuotekortti KT12)

Asumisen tukimuotojen tuotekortit (ym.fi)

Julkaistu 21.9.2023 klo 9.46, päivitetty 21.9.2023 klo 9.59