Pilottikuntatyö ja asuntoverkostot #kotimatkalla-hankkeessa

 
 
Pilottikunnat ja sote-alueet kartalla

#kotimatkalla-hanke toteutetaan pilottikuntatyönä. Hankkeen alussa pilottikunnat ovat Kouvola ja Kymenlaakson sote-alue, Mikkeli ja Etelä-Savon sote-alue sekä Parainen ja Kårkullan kuntayhtymä. Vuonna 2018 mukaan otetaan vielä kolme kuntaa. Maakuntatasolla kartoitetaan kohderyhmän määrää ja palvelutarpeita koko maakunnan alueella. Maakunnan asumisen kehittämiselle laaditaan strategia sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Lisäksi mallinnetaan asumisen suunnittelun prosessi.

Pilottikuntatyöllä tavoitetaan huomattavasti isompi joukko työntekijöitä, oppilaitosten edustajia, kuntien asukkaita ja asuntorakentamisen toteuttajia sekä palveluntuottajia kuin jos kyseessä olisi yksittäinen asumishanke. Yhteisestä pohdinnasta syntyy yhteinen ymmärrys kehittämisen tarpeista, tavoitteista ja tuloksista. Tarkoituksena on luoda pysyviä toimintakäytäntöjä asumisen kehittämiseen.

Riittävä tuki hajautettuihin asuntoihin asuntoverkostoilla

#kotimatkalla-hankkeessa tehdään yhdessä pilottikunnan eri hallintokuntien edustajien kanssa sekä asuntostrategista työtä että konkreettisia toimenpiteitä, jotta saadaan muodostettua hajautetuista asunnoista asuntoverkostoja. Asumisen ja palveluiden verkostoja kehitetään esimerkiksi pilottikunnissa järjestettävissä innostamispajoissa. Lisäksi kunnissa koulutetaan lähityöntekijöitä, jotka työskentelevät aktiivisesti nuorten, heidän läheistensä ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Asuntoverkostot muodostetaan siten, että nuoren tarvitsema tuki ja apu ovat lähellä ja toteutettavissa kustannustehokkaasti. Samalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja nuoren sopeutumista omaan lähiympäristöönsä siten, ettei se edellytä yhteisöasumista. Tämän ansiosta nuoret voivat asua omissa kodeissaan kuten muutkin ikäisensä ja olla osallisia lähiyhteisöissä ja naapurustossa, harrastuksissa ja muissa kodin ulkopuolisissa arjen ja elämän toiminnoissa.

Asuntoverkostomallista on hyviä kokemuksia aiempien hankkeiden pohjalta. Esimerkkeinä voisi mainita Arjen keskiössä- hankkeessa kehitetyn Turun Luolavuoren alueelle rakentuvan asuntoverkoston sekä Seinäjoen Louhenkadun asumisyhteisön kehitysvammaisille ihmisille.

Julkaistu 31.8.2017 klo 13.55, päivitetty 28.9.2017 klo 12.13