Yhteisöasiakkaiden palvelut verkossa

Digitalisoimme palveluitamme mukaan lukien kaikki korkotukilainojen ja avustusten hakemisen ja käsittelyn vuosien 2022–2023 aikana.

Tällä hetkellä verkossa voit hoitaa lähes kaikkien avustusten asioinnin. Esimerkiksi kaikki taloyhtiöille tarkoitetut avustukset ja uusien korkotukilainahankkeiden sekä niihin liittyvien avustusten hakemukset ovat verkkoasioinnissamme.

Korkotukilainahankkeiden siirto verkkoasiointiin

Digitalisoimme kaikkien korkotuki- ja takauslainojen asioinnin ja käsittelyn vuoden 2023 aikana. Tämä tarkoittaa, että vanhoista paperisista tai erillisistä hakulomakkeista ja liitteistä luovutaan, ja hakemusasiointi tapahtuu jatkossa digitaalisesti ARAn verkkoasioinnissa.

 • Kaikkien uusien korkotukilainahankkeiden hakemukset tehdään ja asiointi tapahtuu jo nyt ARAn verkkoasioinnissa.
 • Ne vireillä olevat hankkeet, jotka ovat tulleet ARAan jo ennen korkotukilainojen asioinnin siirtoa verkkoon, siirretään vaiheittain verkkoasiointiin.
Käynnissä olevien hankkeiden siirron aikataulu lainatyypeittäin
 Lainatyyppi Käynnissä olevat hankkeet siirretty Siirron suunniteltu aikataulu

Kokotukilaina (40 v.), uudistuotanto

 • asumisoikeushankkeet

Kyllä

Hankkeet siirretty verkkoasiointiin 7.12.2022

Lyhyt korkotukilaina, uudistuotanto

Kyllä

Hankkeet siirretty verkkoasiointiin 27.2.2023

Korkotukilaina (30 v.), perusparannus
(ei erityisryhmähankkeita)
Kyllä Hankkeet siirretty verkkoasiointiin 4.4.2023

Korkotukilaina (40 v.), uudistuotanto

 • vuokra-asuntohankkeet + käynnistysavustus
  (ei erityisryhmähankkeita)
Kyllä Hankkeet siirretty verkkoasiointiin 9.8.2023

Korkotukilaina (40 v.), uudistuotanto

 • erityisryhmähankkeet + investointiavustus
Ei

alkuvuosi 2024

Korkotukilaina (30 v.), perusparannus sekä hankintalaina

 • erityisryhmähankkeet + investointiavustus
Ei

alkuvuosi 2024

Mistä tiedän, käytänkö verkkoasiointia vai paperilomakkeita?

ARA siirtää vireillä olevat hankkeet, jotka on aloitettu paperisilla tai ARAan sähköpostitse lähetettävillä lomakkeilla, vaiheittain verkkoasiointiin.

 • Kun siirto on tehty, hanke löytyy ARAn verkkoasioinnista Yhteisön vireillä olevat hakemusasiat -listauksesta. Hakemuskäsittely ja asiointi jatkuvat tästä eteenpäin verkkoasioinnin puolella.
 • Jos vireille tullut hanke ei näy listauksessa, asiointi jatkuu vanhaan tapaan erillisillä lomakkeilla. Lomakkeet voit ladata itsellesi ARAn verkkosivuilta.

Mitä pitää tehdä ennen verkkoasiointiin siirtymistä?

Jos yhteisöllänne on vireillä olevia korkotukilainahankkeita, ne tullaan siirtämään vuoden 2023 aikana ARAn verkkoasiointiin. Voitte valmistautua siirtoon jo etukäteen, ottamalla verkkoasioinnin käyttöön. Se tehdään seuraavasti:

 • Antakaa yhteisönne puolesta asioiville henkilöille Suomi.fi-asiointivaltuus, jonka nimi on ”Asuntotuotannon tukien hakeminen”.

Ohjeet Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoon

Suomi.fi-valtuuksiin pitää tunnistautua omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä, kuten pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Siirry Suomi.fi-valtuuksien ohjeisiin (suomi.fi)

Keneltä voin kysyä lisätietoja?

Verkkoasioinnin käyttöönotto ja asiointivaltuudet:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen asiointi.ara(at)ara.fi. Sähköpostiin voit jättää myös soittopyynnön.

Korkotukilainahakemukset:
Ota yhteyttä alueen rahoitusesittelijään. Siirry Korkotukilaina vuokra- ja asumisoikeustaloille -sivulle

Julkaistu 30.3.2023 klo 13.12, päivitetty 18.10.2023 klo 11.05