Avustus ara-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi

Ara myöntää avustusta tavallisten ara-vuokratalojen ja ‑vuokra-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja paremmin ikääntyneille soveltuviksi.

Avustuksen haku päättyi vuoden 2023 lopussa. Avustusta ei voi enää hakea.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

  • Sijainti: Korjattavien ara-vuokra-asuntojen on sijaittava väestöltään vähenevillä alueilla, kuntien taajamissa, palvelujen äärellä.
  • Asuntokohteet: Korjattavien kohteiden on oltava arava- ja/tai korkotukilainalla rahoitettuja asuntoja. Katso tarkemmat määritykset hakuohjeesta.
  • Kysyntä: asunnoille on oltava kysyntää myös tulevaisuudessa.
  • Asuinkäyttö: avustusta saava vuokratalo sekä asunnot ovat asuinkäytössä vähintään 10 vuotta avustuksen myöntämisestä.
  • Muu tuki: jos Ara on myöntänyt kohteeseen esteettömyysavustusta, ei samalle kohteelle voida myöntää tätä avustusta.

Avustusta koskevat valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n edellytykset.

Hakuohje

Katso tarkemmat ohjeet ja edellytysten määrittelyt hakuohjeesta:
Lataa hakuohje (pdf)

Hakuohjetta on tarkennettu vuoden 2023 tietojen osalta 21.2.2023.

Avustukseen liittyvää korkotukilainaa korjauksiin

Korjaustoimenpiteissä voidaan korjauskustannusten loppuosalle hakea myös korkotukilainaa (perusparannuksen korkotukilaina). 

Siirry perusparannuksen korkotukilainan sivulle

Myönnetyn avustuksen maksatus

Avustuksen kohteena olevat työt on saatettava loppuun siten, että maksatushakemus on Arassa viimeistään 31.10.2025. Avustus maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä, kun hanke on valmis ja siitä syntyneet kustannukset on maksettu ja viimeistään 31.12.2025.

Hae maksatusta lomakkeella ARA 54a. Toimita lomake Aran kirjaamoon sähköpostilla (kirjaamo.ara@ara.fi). Tarkempia tietoja maksatuksesta on hakuohjeessa.

Julkaistu 19.8.2020 klo 13.30, päivitetty 4.1.2024 klo 9.27