Avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi

Avustuksen hakija -ikoni

Kuka voi hakea?

Kunnat tai yhteisöt, jotka omistavat korkotukilainalla tai aravalainalla rahoitettuja vuokra-asuntoja.

Avustuksen suuruus -ikoni

Avustuksen suuruus

Avustus on enintään 50 % toteutuneista, kohtuullisista kustannuksista.

Enimmäismäärä: 16 000 euroa / asunto.

ARA myöntää avustusta tavallisten ARA-vuokratalojen ja ‑vuokra-asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja paremmin ikääntyneille soveltuviksi. Avustus jatkuu vuonna 2023 ja sitä myönnetään samoilla perusteilla kuin vuosina 2020-22.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

  • Sijainti: Korjattavien ARA-vuokra-asuntojen on sijaittava väestöltään vähenevillä alueilla, kuntien taajamissa, palvelujen äärellä.
  • Asuntokohteet: Korjattavien kohteiden on oltava arava- ja/tai korkotukilainalla rahoitettuja asuntoja. Katso tarkemmat määritykset hakuohjeesta.
  • Kysyntä: asunnoille on oltava kysyntää myös tulevaisuudessa.
  • Asuinkäyttö: avustusta saava vuokratalo sekä asunnot ovat asuinkäytössä vähintään 10 vuotta avustuksen myöntämisestä.
  • Muu tuki: jos ARA on myöntänyt kohteeseen esteettömyysavustusta, ei samalle kohteelle voida myöntää tätä avustusta.

Avustusta koskevat valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n edellytykset.

Katso tarkemmat ohjeet ja edellytysten määrittelyt hakuohjeessa:
Lataa hakuohje (pdf)

Hakuohjetta on tarkennettu vuoden 2023 tietojen osalta 21.2.2023.

Avustukseen liittyvää korkotukilainaa korjauksiin

Korjaustoimenpiteissä voidaan korjauskustannusten loppuosalle hakea myös korkotukilainaa (perusparannuksen korkotukilaina). 

Siirry perusparannuksen korkotukilainan sivulle

Avustuksen hakeminen

Hae avustusta lomakkeella ARA 54Siirry lomakkeen sivulle

Hae maksatusta lomakkeella ARA 54a. Siirry lomakkeen sivulle.

Toimita lomake ARAn kirjaamoon sähköpostilla: 
kirjaamo.ara (at) ara.fi

 
kuvituskuva ARA-vuokra-asuntojen korjausavustukseen

Hae avustusta: lomake ARA 54

Hakemus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviks

(Lomake ARA 54) Lomakkeella haetaan avustusta ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi. Lue lisää

Julkaistu 19.8.2020 klo 13.30, päivitetty 21.2.2023 klo 13.42