Rahoitusta asunto-olojen parantamiseen

Ara myöntää valtion tukia ja avustuksia yhteisöasiakkaille ja korjausavustuksia henkilöasiakkaille.

Valtion korkotuki- ja takauslainoilla rakennetaan muun muassa 

  • kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja
  • asumisoikeusasuntoja
  • erityisryhmien asuntoja esimerkiksi ikääntyneille, muistisairaille, erityistä tukea tarvitseville nuorille ja opiskelijoille
  • Omaksi-asuntoja
  • erilaisia asunto-osuuskunta-asuntoja. 

Valtio avustaa myös esimerkiksi kotien korjauksia, asuinolojen parantamista ja asuinalueiden kehittämista

Valtion varoista myönnetään erilaisia korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Avustuksia on tarjolla sekä henkilöasiakkaille, taloyhtiöille että valtion tuella rakennettuja asuntoja eli ara-asuntoja omistaville yhteisöille.

Lisäksi avustuksia myönnetään asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen MAL-sopimusalueille sekä ara-talojen purkamiseen, asuinalueiden kehittämiseen ja asumisneuvontatoimintaan.

Korkotuki- ja takauslainoja asuntojen uudistuotantoon,  perusparannukseen ja hankintaan

Aralta voi hakea korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon (niin sanottuun ara-tuotantoon), asuntojen perusparannukseen ja hankintaan. Ara myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lataa ARAn tuet -hakuohje (pdf)

Eduskunta päättää vuosittain lainoituksen määrästä ja painotuksista. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Valtioneuvosto: korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2023

Tutustu myös:

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

Oppaassa on tietoa edellytyksistä, joita korkotukilainahankkeelta vaaditaan tuen saamiseksi, sekä niistä seikoista, joihin ARA kiinnittää huomiota käsitellessään korkotukilaina hakemuksia ja päättäessään rahoituksesta. Lue lisää

Julkaistu 20.10.2021 klo 8.30, päivitetty 20.2.2024 klo 13.07