Tampereen kaupunkiseudun enimmäistonttihinnat

ARA on  päättänyt, että  Tampereen  kaupunkiseudulla enimmäistonttihinnat ovat  vuonna 2022 seuraavat. Päätös koskee Kangaslan, Tampereen, Oriveden, Ylöjärven ja Nokian kaupunkeja sekä Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien ARA-tontteja.
Valtion tukemaan, muuhun kuin asukkaiden omatoimiseen asuntotuotantoon luovutettavia tontteja hinnoiteltaessa noudatetaan oheisia enimmäishintoja, jotka on ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti.

Rakennus V1
€/k-m2
V2
€/k-m2
V3
€/k-m2
V4
€/k-m2
V5
€/k-m2
V6
€/k-m2
V7
€/kem2
V8
€/kem2
Kerrostalot * 370 285 200 170 130 120 85
Pientalot * 370 285 220 190 150 140 97

* hinnoittelu tapauskohtaisesti     Rakennus: kerrostalot (AK)
V1-V8 =vyöhykkeet 1-8                    Rakennus: pientalot (AP/AR)

 

Vyöhykkeen mukaiseen tontin hintaan voidaan lisätä kohtuulliset, voimassa olevien taksojen mukaiset
kunnallistekniset kustannukset. Sen sijaan kaavoituskustannukset sisältyvät tontin hintaan.

Kerrosalan määrityksessä ei oteta huomioon tontilla olevaa liikekerrosalaa, joka hinnoitellaan erikseen.

Pientalotontit

Pientalotontin hinta voidaan periä silloin, kun talotyyppi on määritelty asemakaavassa merkinnöillä AR, AP ja AO tai niiden yhdistelmillä. Tiivis- ja matalahenkisessä kohteessa voi ARA tapauskohtaisesti hyväksyä myös talotyyppi AKR:n pientaloksi. Jos talotyyppiä ei ole määritelty, käytetään pientalon määrittelyssä tehokkuuslukua et< 0,5 ja kerrosluvun rajoitusta alle kolme.

Vuokratontti

Vuokratonteille toteutettavassa asuntotuotannossa tontin vuosi-vuokra on enintään 5 % em. tontin enimmäishinnasta. Tontin vuosivuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Vajaarakentaminen

Ne perustellut tapaukset, joissa tontti jää vajaarakennetuksi ja rakennetun kerrosalan mukaisesti laskettu hinta sen vuoksi ylittää suositellun enimmäishinnan, voidaan hyväksyä asuntolainakelpoiseksi edellyttäen, että sallittu rakennusoikeus on alitettu enintään 5 %. Jos rakennusoikeuden alitus on yli 5 %, käytetään tontin hintaa määriteltäessä käytettyjä kerrosneliömetrejä.

Sijainti

Jos tontti sijaitsee keskuksessa erityisen hyvällä paikalla, esim. hyvien julkisten tai kaupallisten palvelujen tai esim. juna-aseman läheisyydessä (maksimi etäisyys 500 m), voidaan tontin enimmäishintaa korottaa 0 – 10 prosentilla.

Rantatontit

Järven rannalla erityisen hyvällä paikalla sijaitsevien tonttien hintoja voidaan korottaa enintään 10 prosentilla.

Maaperä

Jos luovutettavan tontin maaperä aiheuttaa kunnan normaalitasoon nähden poikkeuksellisen korkeat perustamiskustannukset, on tämä otettava huomioon tontin hintaa alentavana tekijänä.

Tontin myynti

Tonttia myytäessä mahdollisesti perittävä varausmaksu sisältyy hyväksyttävään tontin enimmäishintaan.

 

Tonttihintojen hakeminen

Tonttihinnat haetaan tapauskohtaisesti ARAn verkkosivuilla olevalla tonttihintalomakkeella. Jos tontin markkinahinta on vyöhykehintaa alhaisempi, otetaan tämä huomioon hyväksyttävää hintaa harkittaessa.

Päätöstä sovelletaan osapäätöksen saaviin hankkeisiin ja se on voimassa toistaiseksi.

 

 

 

 

Julkaistu 2.7.2014 klo 12.08, päivitetty 30.8.2022 klo 15.20